Trong tự nhiên, mỗi viên ngọc trai được hình thành  trong cơ thể sống của các loài nhuyễn thể, hình đang tròn đầy cân xứng, là điểm hội tụ của tứ trụ trong ngũ hành. Khi tứ trụ được hội tụ trong ngũ hành thì vạn vật nơi đó đều tìm thấy sự bình yên”,…

Continue Reading